قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی  مشتمل بر هفتصد و بيست و هشت ماده در مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو تصويب گرديده است و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در ت ...

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درمورخ اول اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است و در تاريخ9/12/1391 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسیده است ...

مشاوره حقوقی – مرجع قضائی صالح در طرح شکایت مزاحمت تلفنی

مشاوره حقوقی – مرجع قضائی صالح در طرح شکایت مزاحمت تلفنی

مشاوره حقوقی : شاکی برای اعلام شکایت در خصوص مزاحمت تلفنی یا بوسیله سایر دستگاه های مخابراتی به کدام دادسرا(مرجع قضائی کیفری )باید مراجعه نماید؟ ...

مشاوره حقوقی – مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

مشاوره حقوقی – مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

مشاوره حقوقی : برای طرح دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال (مانند : تغییر نام یا ابطال شناسنامه و...)کدام دادگاه صالح می باشد؟   ...

مشاوره حقوقی – ازدواج

مشاوره حقوقی – ازدواج

ازدواج بین زن ومردی که قابلیت صحی برای انعقاد عقد نکاح داشته و خالی از موانع نکاح باشند با الفاظی که دلالت بر قصد ازدواج ونوع آن (صیغه)می نماید واقع می شود.نکاح یا ازدواج دائم است ...

مشاوره حقوقی – خواستگاری و نامزدی

مشاوره حقوقی – خواستگاری و نامزدی

درخواست ازدواج مرد از زن را خواستگاری می گویند برای خواستگاری باید از زنی انجام شود که قابلیت صحی ازدواج داشته و فاقد موانع نکاح باشد. نامزدی فاصله بین خواستگاری تا وقوع عقد نکاح ا ...

مشاوره حقوقی – دعوی رشد

مشاوره حقوقی – دعوی رشد

 مشاوره حقوقی: برای طرح دعوی اثبات رشد آیا خود غیر رشید می تواند اقدام به طرح دعوا نماید ؟ آیا در دعوی اثبات رشد دادستان و ولی یا قیم نیز باید طرف دعوا قرار گیرند؟ ...

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا