استرداد مال امانی

هنگامی که امین مال امانت سپرده شده را رد نمی کند صرفنظر از مباحث کیفری چه دادخواستی باید داد؟

به نام خدا

مشاوره های حقوقی

آیین نگارش

خواهان:

خوانده:

خواسته:

صدور حکم بر استرداد یکدستگاه……………………

دلایل ومنضمات

۱-دلیل اثبات رابطه امانت مانند:رسید امانی ۲-دلیل اثبات مالکیت مانند:سند مالکیت یا استعلام از مراجع ذیصلاح۳-دلیل اثبات عدم استرداد جهت کامل کردن دادخواست ماننند:اظهارنامه یا شهادت شهود و…

متن دادخواست:

یکدستگاه خودروی خود به مشخصات………………………………….را بموجب رسید مورخ………………………………(مثلاً :در هنگام خروج از کشور) نزد آقای /خانم…………………………به امانت گذاشته ام (حال پس از بازگشت از سفرم)با مراجعات به نامبرده به وی از استرداد خودرو و مال امانی استنکاف می ورزد به استناد مواد ۶۱۹و۶۲۰قانون مدنی و ۱۹۸قانون آئین دادرسی مدنی درخواست صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا