الزام بانک به فک رهن

هنگامیکه وامی بانکب راتصفیه نموده وبانک از فک رهن ممتنع است چه دادخواستی باید داد؟

به نام خدا

مشاوره های حقوقی

آیین نگارش

خواهان:

خوانده:

خواسته:

الزام خوانده به فک رهن از … …………..

دلایل ومنضمات:

دلایل مالکیت خود وقراردادرهنی وپرداخت

متن دادخواست

مالک(مشخصات ملکی) هستم بموجب قرارداد رهنی شماره…مورخ… (ذکر مشخصات مورد رهن مانند:یکدستگاه آپارتمان مسکونی دارای پلاک …فرعی از اصلی…واقع در…)را دررهن قرارداده ام ومطابق قرارداداقساط را پرداخته ام وعلیرغم استهلاک وام دریافتی خوانده از فک رهن امتناع می نماید به استناد ماده ۷۸۷قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح ستون خواستار است.

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا