دادخواست الزام به تمکین

برای الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی زناشوئی چه دادخواستی باید داد؟

به نام خدا

آیین نگارش

دادخواست الزام به تمکین

خواهان:

زوج

خوانده:

زوجه

خواسته:

صدور حکم برتمکین عام وخاص به انضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل ومنضمات:

۱-سند ازدواج ۲-شناسنامه ۳-دلایل اثبات عدم تمکین مانند:اظهارنامه ارسالی برای تمکین ویا استشهادیه وشهادت شهودو…

متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه…

با سلام واظهار ادب واحترام

بدین وسیله به استحضار عالی معروض می دارد:

اینجانب بموجب سند نکاحنامه شماره………….مورخ…………..دفتر ازدواج شماره……………. با خانم………….. ازدواج نموده ام حالیه وی مدت………….. است که بدون  عذر موجه واخذ اجازه از اینجانب زندگی مشترک را ترک نموده(مثلاً :به منزل پدری خود رفته است ) وبا مراجعات مکرر حاضر به بازگشت به منزل مشترک نمی باشد از آنجائیکه از جمله وظایف زن تمکین نسبت به انجام وظایف زناشوئی و سکونت در منزل شوهر است  به استناد مواد۱۱۰۲و۱۱۰۳و۱۱۰۴و ۱۱۱۴قانون مدنی و۵۱۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی صدور حکم به شرح ستون خواسته را مبنی بر محکومیت خوانده به تمکین وبازگشت به زندگی مشترک وایفای وظایف وتکالیف زناشوئی را دارد.

ازقانون مدنی:

ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.

ماده ۱۱۰۴ – زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۳ – زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند.

ماده ۱۱۱۴ – زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است ازقبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

دیدگاه ها (3)

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا