طلاق توافقی و شرایط آن

طلاق توافقی و شرایط آن

شرایط طلاق گرفتن توافقی برای زوجینی است که عقد ازدواج دایم نموده باشند .

طلاق توافقی بمعنی طلاقی که با وقوع سازش و توافق بین زن ومرد که خواهان وقوع طلاق هستند واقع می شود دارای شرایطی است:

اول-توافق زوجین برای طلاق و باقی ماندن بر توافق تا زمان ثبت رسمی آن

همانگونه که از نام طلاق توافقی بر می اید توافق زن ومرد بر سر واقع نمودن طلاق شرط اساسی برای وقوع طلاق توافقی است گاها زوجین قبل از مراجعه به دادگاه صورتجلسه ای را بمنظور رعایت شرایط طلاق توافقی بین خویش تنظیم و امضاء می نمایند که بنظر با توجه به اینکه طرفین باید برای طلاق توافقی بر توافق خود باقی بمانند تنظیم و امضاء آن ضروری نیست.

این توافق بمنزله مراجعه صرف به دادگاه خانواده وتقدیم درخواست طلاق نمی باشد ونباید زوجین تصور نمایند که به صرف دادگاه رفتن و صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق واقع شده است بلکه این توافق باید از ابتدا تا زمانیکه طلاق توسط سردفتر رسمی طلاق جاری و در شناسنامه و دفتر وی ثبت می گردد باقی بماند لذا بر این اساس اولین رکن برای طلاق توافقی توافق زوجین همراه با باقی ماندن بر این توافق تا زمان ثبت آن می باشد.

ماده۳۴قانون حمایت خانواده- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند ، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

دوم-تقدیم دادخواست طلاق توافقی و مراجعه به دادگاه و سپس مرکز مشاوره خانواده

برای اینکه محضر طلاق بتواند طلاق توافقی را به ثبت برساند زوجین باید ابتدا برای طلاق توافقی از دادگاه اجازه ای کسب نمایند که به آن گواهی عدم امکان سازش گفته می شود و بدون آن دفاتر اسناد رسمی طلاق ممنوع از ثبت طلاق هستند.

ماده ۲۴قانون حمایت خانواده – ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده(۴۰(این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند ، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

برای کسب چنین اجازه ای زوجین باید با یکدیگر یا توسط وکیل یا وکلای دادگستری به دفاتر خدمات الکتزونیک قضایی یا در مرکزی که تاسیس نشده با دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست طلاق توافقی را همزمان امضاء و تقدیم نمایند.

دادگاه  به درخواست طلاق توافقی رسیدگی و نهایتا با طی تشریفات قانونی و اداری گواهی مذکور را صادر و طرفین پس از قطعی شدن آن گواهی در مهلت قانونی ذکر شده به دفتر طلاق مراجعه و طلاق را جاری می نمایند.

سوم -مراجعه به دفترخانه طلاق و اجرای صیغه طلاق

بر این اساس پس از دریافت گواهی مذکور و همزمان بر مبنای توافق زوجین به دفترخانه طلاق مراجعه و با طی نمودن مراحل اداری آن من جمله ارایه سند ازدواج و شناسنامه وکارت ملی و ارایه گواهی عدم امکان سازش واحراز قطعیت آن وارایه گواهی آزمایشگاه دال بر عدم بارداری زوجه النهایه سردفتر طلاق با احراز رضایت زوجین و تنظیم و امضای سند طلاق و دفاتر مربوطه طلاق را جاری می نماید.

ماده ۳۷قانون حمایت خانواده در این مورد اشاره داشته است :اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده نیز در باب نحوه اجرای صیغه طلاق مقرراتی را بیان داشته که قابل توجه است:

ماده۵۷ ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق مكلفند مطابق تصميمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وقايع نكاح دايم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط ، در سامانه مربوط نيز منعكس نمايند.

 

ماده۵۸ ـ سردفتر طلاق بايد قبل از ثبت طلاق ، گواهي كتبي دادگاه يا اقرارنامه رسمي زوجه داير بر تأديه حقوق مالي او را از متقاضي ثبت اخذ كند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعكس نمايد. در صورتي كه زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالي خود بنمايد ، و همچنين در موردي كه زوجه بدون تأديه حقوق مالي به ثبت طلاق رضايت دهد ، سر دفتر مكلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج كند. در مورد اخير زوجه مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت حقوق ياد شده ، مستقيماً از دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق درخواست اجراي حكم را بنمايد. حكم صادره مانند ساير احكام اجراء خواهد شد.

 

ماده۵۹ ـ سردفتر طلاق مكلف است گواهي معتبر پزشك متخصص يا پزشك قانوني در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضي اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذكر كند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند ، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامي است.

 

ماده۶۰ ـ سردفتر طلاق مكلف است قبل از اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ، گواهي كتبي دادگاه مبني بر قطعيت رأي و انقضاء مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي را از متقاضي اخذ نمايد. در صورت انقضاء مدت اعتبار حكم طلاق ، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

نکات:

1-طلاق توافقی تحت عنوان کلی طلاق قرار دارد و باید شرایط وقوع طلاق از حیث ماهیتی نیز رعایت گردد برای دیدن این شرایط این مطلب را مطالعه فرمایید:

مشاوره حقوقی طلاق

2-زن در طلاق توافقی در مدت عده حق دارد به آنچه به شوهر از بذل نموده است رجوع نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *