متن رضایتنامه شغلی

هنگامی که کارگر یا کارمندی از شرکت یا موسسه ای که در آن مشغول به فعالیت کاری شده است منفک می گردد چنانچه کارفرما رضایت از نحوه عملکرد و کار ایشان داشته باشد می تواند برای اعلام رضایت خود از این نمونه فرم استفاده نماید.

نمونه قراردادهای کاری

بسمه تعالی

شرکت ……………………به شماره ثبت…………                                                                                           شماره:………………………….

نشانی:……………………………………………                                                                                                تاریخ:………………………….

تلفن:…………………….                                                                                                                            پیوست:………………………..

گواهی می شود

آقای/خانم…………………………فرزند…………………..به شناسنامه شماره………………….صادره از…………………..دارای کد ملی شماره………………..

مدت……………………….سال در این شرکت بکارهای………………………………………………………………………………………………….اشتغال داشته است وشرکت  از مشار الیه کمال رضایت را دارد وبمیل خود استعفا داده؛مالیات حقوق ایشان تمام وصول وبوزارت دارائی پرداخت شده است.

شرکت………………………..

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا