مجموعه قوانین و مقررات

قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن

قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن

  قانون تملک آپارتمانها (مصوب۱۶/۱۲/۱۳۴۳با اصلاحات بعدی)   ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک .   ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که […]

قانون تجارت

قانون تجارت

باب اول تجار و معاملات تجارتی   ماده ۱ – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.   ماده ۲ – معاملات تجارتی ازقرارذیل است : ۱ – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. ۲ – تصدی بحمل و نقل […]

قانون مدنی

قانون مدنی

مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم   ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه […]

قانون اساسی

قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان زیر بنای تمامی قوانین است و دارای ۱۷۷ اصل می باشد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ۱۳۵۸واصلاحات وتغییرات ومتمم قانون اساسی ۵۸مصوب مرداد ۱۳۶۸ بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط -مقدمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای […]