مسائل مرتبط با دعاوی واختلافات خانواده

منع اشتغال زن

منع اشتغال زن

اشتغال زن بمعنی اینکه زن بعد از ازدواج دایم با مرد بتواند به حرفه وشغلی که نیزا دارد یا علاقه دارد بپردازد موضوع برخی اختلافات زناشوئی است که ضمن دقت طرفین در هنگام ازدواج به این امر و پیش بینی نمودن شرایط زوجین در ابتدای ترین مقدمات ازدواج تنها راه جلوگیری از اختلافات بعدی ایشان […]

اثبات زوجیت در دادگاه

اثبات زوجیت در دادگاه

بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج مبادرت به ازدواج دایم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به […]

طلاق توافقی و شرایط آن

طلاق توافقی و شرایط آن

شرایط طلاق گرفتن توافقی برای زوجینی است که عقد ازدواج دایم نموده باشند . طلاق توافقی بمعنی طلاقی که با وقوع سازش و توافق بین زن ومرد که خواهان وقوع طلاق هستند واقع می شود دارای شرایطی است: اول-توافق زوجین برای طلاق و باقی ماندن بر توافق تا زمان ثبت رسمی آن همانگونه که از […]

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

زن ومردی که ازدواج دایم نموده اند چنانچه به هر دلیلی برای جدایی از یکدیگر توافق می نمایند و قصد مراجعه به دادگاه برای طلاق توافقی را دارند دادخواست طلاق توافقی را تقدیم دادگاه خانواده می نمایند. طلاق های توافقی با توجه به تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در غالب مناطقی که این دفاتر تشکیل […]