اشتغال وتحصیل

منع اشتغال زن

منع اشتغال زن

اشتغال زن بمعنی اینکه زن بعد از ازدواج دایم با مرد بتواند به حرفه وشغلی که نیزا دارد یا علاقه دارد بپردازد موضوع برخی اختلافات زناشوئی است که ضمن دقت طرفین در هنگام ازدواج به این امر و پیش بینی نمودن شرایط زوجین در ابتدای ترین مقدمات ازدواج تنها راه جلوگیری از اختلافات بعدی ایشان […]