مسائل مرتبط با دعاوی واختلافات خانواده

قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب […]

حضانت در حقوق ایران

حضانت در حقوق ایران

حضانت همان پرورش ودایه گی فرزند است در حقوق حضانت حق قانونی است که بمنظور نگهداری جسمی و تربیت روحی طفل به پدر یا مادر داده شده است اساس حضانت بر اساس مصلحت طفل است در ذیل نمونه ای رای که به این معنی اشاره دارد اورده می شود: بتاریخ : ………………… شماره دادنامه : […]

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق

طلاق بر طبق ماده ۶قانون مدنی از احوال شخصیه است وعبارت است از انحلال نکاح دائم است و از وقایع حقوقی چهارگانه است و مخصوص عقد نکاح دائم یا همان ازدواج دائم است و سبب از بین رفتن و قطع ارادی رابطه زناشویی می شود در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۲۰قانون مدنی از طلاق […]

وکالتنامه طلاق توافقی

وکالتنامه طلاق توافقی

چنانچه زوجین برای طلاق در مورد حقوق و مسائل مالی و غیر مالی خود به توافق رسیده اند یا در مواردی که زن از همسر خود بنا بر شرایط زندگی خود مانند مواردی که شوهر معتاد است و زن فرصتی برای ترک به او داده است می خواهد وکالت نامه ای از او داشته باشد […]