اثبات زوجیت در دادگاه

اثبات زوجیت در دادگاه

بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج مبادرت به ازدواج دایم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به […]

تامین دلیل در شورای حل اختلاف

تامین دلیل در شورای حل اختلاف

تامین دلیل چیست؟ درخواست تامین دلیل چگونه صورت می گیرد و از کدام مرجع قضایی برای تامین دلیل درخواست می شود؟ تامین دلیل چیست؟ دلیل یا همان دلایل اثبات دعوا یعنی هر اموری که قانون در دادگاه آنرا بعنوان مدرک ومستند اثبات وقوع یا عدم وقوع امری حقوقی یا اثبات ذی حق بودن مدعی  یا […]

قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

نمونه ای از قراردادهای همکاری بین دو نفر را در ذیل جهت مطالعه آورده شده است : به نام خدا                          قرارداد همکاری فرهنگی وهنری     شماره قرارداد:                                                                                              تاریخ تنظیم: این قرارداد فی مابین شرکت……………………به شماره ثبت………………به نمایندگی آقای…………………بنشانی:…………………………………………………………………………………………………که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود و آقای/خانم……………………………….فرزند………دارای شناسنامه شماره………………..کارت ملی…………………..بنشانی …………………………………………………که من بعد […]

نمونه قراردادخرید ملک

نمونه قراردادخرید ملک

بعضاٌ در مراجعات متعددی نیاز به در دسترس داشتن قراردادی برای خرید وفروش قطعه زمین ویلای یا زمین واقع در شهرستان که تنظیم سند به دلیل در اختیار نداشتن سوابق ثبتی نیاز به تنظیم قرارداد ویژه ای دارد احساس می گردید نمونه ای از متن این قراردادیا مبایعه نامه جهت مطالعه در ذیل تنظیم گردیده […]