مشاوره کلاهبرداری

مشاوره کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائم محصول اجرای فکر تصاحب مال غیر است که مجرم با اندیشه خود شگرد را می اندیشد و آنرا عملی می سازد قانونگذار برای شناسایی شگردها گاها مجبور به جرم دانستن برخی از صور خاص برای این جرم است لذا بررسی نمونه آراأ در رابطه این  جرم برای شناخت ارکان آن بسیار […]

وکالتنامه طلاق توافقی

وکالتنامه طلاق توافقی

چنانچه زوجین برای طلاق در مورد حقوق و مسائل مالی و غیر مالی خود به توافق رسیده اند یا در مواردی که زن از همسر خود بنا بر شرایط زندگی خود مانند مواردی که شوهر معتاد است و زن فرصتی برای ترک به او داده است می خواهد وکالت نامه ای از او داشته باشد […]

وکالت حضانت فرزند

وکالت حضانت فرزند

پدر بعنوان سرپرست خانواده در امور مالی تا سن رشد بر فرزندان خود ولایت دارد حق ولایت این حق را به پدر میدهد تا زمانیکه فرزند چه دختر چه پسر تا رسیدن به سن رشد که خود به شخصه بتوانند بر سرنوشت مالی یا غیرمالی خود تصمیم گیری نمایند از طرف ایشان تصمیم گیری نماید […]

شرکت با مسئولیت محدود یعنی چه ؟

شرکت با مسئولیت محدود یعنی چه ؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور تجاری تاسیس و مسئولیت در قبال قروض و تعهدات شرکت هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه وی در شرکت است سهام ایشان بنام سهم الشرکه نامیده می شود و آنرا شرکا جهت سهولت به تناسبی بین خود تقسیم می نمایند و می تواند نقدی (که […]