شرایط طلاق از طرف زن

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق

طلاق بر طبق ماده ۶قانون مدنی از احوال شخصیه است وعبارت است از انحلال نکاح دائم است و از وقایع حقوقی چهارگانه است و مخصوص عقد نکاح دائم یا همان ازدواج دائم است و سبب از بین رفتن و قطع ارادی رابطه زناشویی می شود در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۲۰قانون مدنی از طلاق […]