قرارداد تامین مواد اولیه

قرارداد سفارش کالا

قرارداد سفارش کالا

نمونه ای از قرارداد سفارش و خرید و فروش کالا در ذیل جهت مطالعه درج می گردد: به نام خدا قرارداد سفارش کالا در تاریخ                    این قرارداد بر اساس ماده10قانون مدنی فی مابین طرفین منعقد می گردد و شرایط وضوابط آن فی مابین طرفین لازم الاتباع است:   ماده یک-طرفین قرارداد 1-فروشنده:آقای……………….به شناسنامه شماره…………… متولد […]