قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

اختلافات ساختمانی که بر اثر سپردن عملیات ساختمانی بصورت بازسازی و انجام تعمیرات ملک یا ساختمان صورت می گیرد یا بصورت ساخت و ساز بسیار حساس است چرا که شامل تهیه و حمل مواد ومصالح ساختمانی و استخدام کارگر و انجام عملیات ساختمانی مطابق موازین فنی و…است که گستردگی انجام ان در کنار بودجه محدود […]