مشاور حقوقی طلاق

پرسش و پاسخ حقوقی خانواده

پرسش و پاسخ حقوقی خانواده

اینجانب در حدود …………ماه قبل از خانم…………….خواستگاری نموده ام ونامزد شده ایم در طول نامزدی اینجانب ………………..را بعنوان هدیه تقدیم وی نموده ام متاسفانه به علت……………..نامزدی را بر هم زده ایم ولیکن علیرغم  ارسال اظهارنامه شماره………………حاضر به استرداد هدایای مذکور نمی باشند؟   پاسخ:   دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد […]

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق

طلاق بر طبق ماده ۶قانون مدنی از احوال شخصیه است وعبارت است از انحلال نکاح دائم است و از وقایع حقوقی چهارگانه است و مخصوص عقد نکاح دائم یا همان ازدواج دائم است و سبب از بین رفتن و قطع ارادی رابطه زناشویی می شود در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۲۰قانون مدنی از طلاق […]

طلاق توافقی چگونه است

طلاق توافقی چگونه است

طلاق توافقی چیست ؟ طلاق توافقی چگونه است ؟ طلاقی که به درخواست مشترک زوجین واقع می شود و هردو خواهان وقوع طلاق هستند را طلاق توافقی می گویند . طلاق توافق قانون خاصی ندارد بمعنی اینکه قانونی خاص که مختص طلاق توافقی باشد با تصویب شده باشد نداریم . طلاق توافقی در قانون جدید […]